Tác mang : Tào Đình
Truyện thể loại siêu ngược, chúng ta chú ý chuẩn bị tâm lý trước khi đọc.Đây chưa phải là... More


You are reading

Em nấu ăn Tình yêu thương Thành Món Canh

Short Story

Tác giả : Tào Đình
Truyện thể một số loại siêu ngược, các bạn chú ý sẵn sàng tâm lý trước lúc đọc.Đây chưa phải là cuốn đái thuyết dâm loan, đây chỉ với m...

Bạn đang xem: Em nấu tình yêu thành món canh


&#x
A0; Đại Bản thường chỉ Hạ &#x
C2;u n&#x
F3;i: "M&#x
E0;y nu&#x
F4;i con đĩ n&#x
E0;y, l&#x
E0;m sao m&#x
E0; tr&#x
F4;ng cứ như g&#x
E1;i trinh ấy nhể?"T&#x
F4;i kh&#x
F4;ng th&#x
ED;ch mọi người gọi Hạ &#x
C2;u l&#x
E0; đĩ, nhưng Hạ &#x
C2;u đ&#x
ED;ch thực l&#x
E0; một điếm b&#x
E1;n th&#x
E2;n nu&#x
F4;i miệng, m&#x
E0; t&#x
F4;i cũng kh&#x
F4;ng n&#x
F3;i được đĩ v&#x
E0; điếm v&#x
E0; th&#x
EC; kh&#x
E1;c nhau ở chỗ n&#x
E0;o.Tuy nhi&#x
EA;n vẫn cứ kh&#x
F4;ng th&#x
ED;ch mọi người gọi thế. T&#x
F4;i chưa từng ph&#x
E2;n t&#x
ED;ch l&#x
FD; do.Hạ &#x
C2;u năm nay mười ch&#x
ED;n, Hạ &#x
C2;u rất xinh đẹp. C&#x
F4; g&#x
E1;i xinh đẹp Hạ &#x
C2;u l&#x
E0; một bé đĩ, kh&#x
F4;ng th&#x
ED;ch cười kh&#x
F4;ng nhiều lời. Mặt c&#x
F4; lu&#x
F4;n tr&#x
E0;n đầy một nỗi thanh t&#x
E2;n. Đ&#x
F3; l&#x
E0; nguy&#x
EA;n nh&#x
E2;n v&#x
EC; sao thằng bạn tốt của t&#x
F4;i Đại Bản to&#x
E0;n bảo Hạ &#x
C2;u nom như l&#x
E0; g&#x
E1;i trinh.C&#x
F3; thể n&#x
F3;i Hạ &#x
C2;u l&#x
E0; một nhỏ đĩ kh&#x
F4;ng c&#x
F3; tr&#x
E1;ch nhiệm với c&#x
F4;ng việc, cụ thể ở chỗ, c&#x
F4; vĩnh viễn kh&#x
F4;ng bao giờ r&#x
EA;n rỉ tr&#x
EA;n giường.G&#x
E1;i giang hồ tiếng r&#x
EA;n d&#x
E2;m dật, &#x
E2;m thanh l&#x
FA;c cao thất thanh l&#x
FA;c hổn hển đứt đoạn, k&#x
ED;ch th&#x
ED;ch v&#x
E0; triền mi&#x
EA;n. Hạ &#x
C2;u lúc l&#x
EA;n giường to&#x
E0;n cắn chặt m&#x
F4;i, chịu đựng chứ kh&#x
F4;ng ph&#x
E1;t ra bất cứ &#x
E2;m thanh n&#x
E0;o.Lần đầu t&#x
F4;i l&#x
E0;m t&#x
EC;nh với Hạ &#x
C2;u khi c&#x
F4; mới mười s&#x
E1;u. Khi t&#x
F4;i vừa đi v&#x
E0;o c&#x
F4; ta, sự biểu lộ đau đớn của c&#x
F4; l&#x
E0;m t&#x
F4;i nhầm tưởng t&#x
F4;i đang hiếp d&#x
E2;m một trinh nữ, kh&#x
F4;ng cầm l&#x
F2;ng được t&#x
F4;i đ&#x
E3; vỗ về an ủi c&#x
F4;. Lúc đi được v&#x
E0;o ho&#x
E0;n to&#x
E0;n rồi, mới ph&#x
E1;t hiện m&#x
EC;nh bị lừa, t&#x
F4;i lẳng lặng v&#x
E0; tức tối XXX c&#x
F4; ta một mẻ. Tắt đ&#x
E8;n.T&#x
F4;i kh&#x
F4;ng th&#x
ED;ch thấy vẻ khổ sở của c&#x
F4; ta, mặc dù t&#x
F4;i đến rằng đ&#x
F3; l&#x
E0; c&#x
F4; ta giả vờ.C&#x
F3; lẽ l&#x
E0; đau qu&#x
E1;, c&#x
F4; ta n&#x
F3;i nhỏ một c&#x
E2;u:"- Anh nhẹ ch&#x
FA;t đi !""- Kh&#x
F4;ng được ! ""- V&#x
EC; sao?""- V&#x
EC; em chỉ l&#x
E0; một bé đĩ !"Sau n&#x
E0;y Hạ &#x
C2;u kh&#x
F4;ng bao giờ thốt l&#x
EA;n một lời l&#x
FA;c ở tr&#x
EA;n giường nữa. Hạ &#x
C2;u vốn đ&#x
E3; &#x
ED;t lời, th&#x
E0;nh ra l&#x
E0;m t&#x
F4;i trở n&#x
EA;n như con y&#x
EA;u r&#x
E2;u xanh đang y&#x
EA;u m&#x
EA; một con b&#x
FA;p b&#x
EA; bơm kh&#x
F4;ng kh&#x
ED; vậy.T&#x
F4;i biết t&#x
F4;i kh&#x
F4;ng phải y&#x
EA;u r&#x
E2;u xanh, Hạ &#x
C2;u cũng biết điều đ&#x
F3;.Ngo&#x
E0;i l&#x
FA;c l&#x
EA;n giường, t&#x
F4;i đối xử với Hạ &#x
C2;u c&#x
F3; thể coi như l&#x
E0; một qu&#x
E2;n tử, th&#x
E1;ng n&#x
E0;o cũng đưa lương đều đặn, đ&#x
FA;ng ng&#x
E0;y, kh&#x
F4;ng chậm kh&#x
F4;ng thiếu. M&#x
E0; c&#x
F4; ta cũng c&#x
F3; quyền tự do v&#x
E0; kh&#x
F4;ng gian của ri&#x
EA;ng c&#x
F4;, tất nhi&#x
EA;n l&#x
FA;c n&#x
E0;o t&#x
F4;i c&#x
F3; nhu cầu th&#x
EC; c&#x
F4; phải c&#x
F3; mặt.Đ&#x
F4;i khi, t&#x
F4;i cảm thấy Hạ &#x
C2;u đ&#x
E2;u phải thuộc hạng người l&#x
E0;m đĩ, hoặc c&#x
F3; thể c&#x
F4; ta chỉ xấu trước mắt t&#x
F4;i, hoặc c&#x
F3; thể d&#x
E1;ng vẻ c&#x
F4; ấy buộc c&#x
F4; ấy cố gắng l&#x
E0;m ra vẻ ng&#x
E2;y thơ - suốt ng&#x
E0;y chỉ mặc quần b&#x
F2;, buộc t&#x
F3;c đu&#x
F4;i g&#x
E0;. đến d&#x
F9; v&#x
F3;c sắc c&#x
F4; c&#x
F3; thể l&#x
E0;m vẻ hấp dẫn của c&#x
F4; c&#x
E0;ng đ&#x
E0;n b&#x
E0; hơn.Hạ &#x
C2;u học đại học năm thứ hai. Ban ng&#x
E0;y c&#x
F4; l&#x
EA;n lớp b&#x
EC;nh thường, đ&#x
EA;m về c&#x
F4; đến nh&#x
E0; t&#x
F4;i.Bạn b&#x
E8; thường hỏi, v&#x
EC; sao t&#x
F4;i kh&#x
F4;ng kiếm một c&#x
F4; bạn g&#x
E1;i như th&#x
F3;i thường m&#x
E0; lại đi bao một con đĩ l&#x
E0;m t&#x
EC;nh nh&#x
E2;n? Ha ha, t&#x
F4;i nghĩ c&#x
F3; lúc những nhỏ đ&#x
E0;n b&#x
E0; miệng leo lẻo &#x
E1;i &#x
E1;i &#x
E2;n &#x
E2;n n&#x
F3;i y&#x
EA;u t&#x
F4;i, c&#x
F3; lúc đ&#x
E2;u đ&#x
E3; chắc g&#x
EC; được như Hạ &#x
C2;u, em đ&#x
E3; n&#x
F3;i r&#x
F5; rồi, em cần tiền.Trong lúc Hạ &#x
C2;u c&#x
E2;u đầu ti&#x
EA;n n&#x
F3;i với t&#x
F4;i l&#x
E0;: "Thưa &#x
F4;ng, em c&#x
F3; thể ngủ với &#x
F4;ng kh&#x
F4;ng?" Ha, n&#x
F3;i trắng phớ lu&#x
F4;n!Đ&#x
F3; l&#x
E0; 4 năm trước, h&#x
F4;m đ&#x
F3; t&#x
F4;i với v&#x
E0;i người đồng nghiệp đi ti&#x
EA;u khiển ở một qu&#x
E1;n bar t&#x
EA;n l&#x
E0; Y&#x
EA;u Lục. Hạ &#x
C2;u quần b&#x
F2;, kho&#x
E1;c ba l&#x
F4; kiểu học sinh b&#x
EC;nh thường, đến trước mặt t&#x
F4;i, v&#x
E0; đ&#x
E3; n&#x
F3;i với t&#x
F4;i c&#x
E2;u n&#x
F3;i đ&#x
F3;.Khi n&#x
F3;i, c&#x
F4; ấy nh&#x
EC;n chằm chằm v&#x
E0;o mặt t&#x
F4;i."- C&#x
E1;i g&#x
EC;?"T&#x
F4;i tưởng t&#x
F4;i nghe nhầm, đến d&#x
F9; l&#x
FA;c đ&#x
F3; qu&#x
E1;n bar đang bật nhạc đồng qu&#x
EA; nh&#x
E8; nhẹ."- Em... Em c&#x
F3; thể ngủ với &#x
F4;ng."C&#x
F4; ta nhắc lại, &#x
E2;m sắc ki&#x
EA;n định hơn mọi tưởng tượng.Mấy thằng bạn giời đ&#x
E1;nh, thường ng&#x
E0;y vẫn sợ gầm trời kh&#x
F4;ng ai biết l&#x
E0;m loạn, bắt đầu ồn &#x
E0;o l&#x
EA;n, tới tấp chỉ tr&#x
ED;ch Hạ &#x
C2;u đ&#x
E1;ng lẽ n&#x
EA;n ngủ với một người một đ&#x
EA;m, thậm ch&#x
ED; c&#x
F3; người bắt đầu vuốt l&#x
EA;n mặt c&#x
F4;, xoa ngực c&#x
F4;.Hạ &#x
C2;u sợ h&#x
E3;i, tuy vậy kh&#x
F4;ng bỏ đi, kh&#x
F4;ng n&#x
E9; tr&#x
E1;nh, cứ nh&#x
EC;n t&#x
F4;i th&#x
F4;i."- C&#x
F4; bao nhi&#x
EA;u tuổi rồi? C&#x
F4; vị th&#x
E0;nh ni&#x
EA;n &#x
E0;?"Nh&#x
EC;n c&#x
E1;i th&#x
E2;n h&#x
EC;nh nhỏ b&#x
E9; ph&#x
E1;t dục chưa lấy g&#x
EC; l&#x
E0;m đầy đủ của c&#x
F4;, t&#x
F4;i kh&#x
F4;ng khỏi nghi ngờ. Nhưng đ&#x
F4;i mắt của c&#x
F4; qu&#x
E1; đẹp, m&#x
E0;u domain authority trắng thấm từ trong ra vẻ ngo&#x
E0;i có một vẻ cuốn h&#x
FA;t kh&#x
F3; tưởng tượng nổi.Khi lớn hết, hẳn c&#x
F3; lẽ c&#x
F4; ta sẽ l&#x
E0; một vai ra tr&#x
F2; đ&#x
E2;y!"- T&#x
F4;i đ&#x
E3; 16!"C&#x
F4; ta n&#x
F3;i khẽ."- B&#x
E9; thế th&#x
F4;i &#x
E1;? C&#x
F4; l&#x
E0;m nghề g&#x
EC;?"Xem ra c&#x
F4; ấy c&#x
F3; vẻ kh&#x
F4;ng thể l&#x
E0;m nổi c&#x
E1;i nghề l&#x
E0;m đĩ!"-... L&#x
E0;m đĩ "N&#x
F3;i c&#x
E2;u n&#x
E0;y, c&#x
F4; tỏ r&#x
F5; vẻ r&#x
FA;m r&#x
F3;." - C&#x
F4; cần tiền &#x
E0;? Tuổi c&#x
F2;n b&#x
E9; thế n&#x
E0;y m&#x
E0; kh&#x
F4;ng chịu học h&#x
E0;nh"Ch&#x
FA;t l&#x
FD; tr&#x
ED; c&#x
F2;n tồn tại vào t&#x
F4;i đ&#x
E3; l&#x
EA;n giọng gi&#x
E1;o huấn c&#x
F4;, vả chăng t&#x
F4;i muốn n&#x
F3;i th&#x
EA;m v&#x
E0;i c&#x
E2;u m&#x
E0;. Nhưng lúc nh&#x
EC;n v&#x
E0;o đ&#x
F4;i đồng tử n&#x
F4;ng v&#x
E0; trơ, t&#x
F4;i thấy t&#x
F4;i đ&#x
E3; nhầm tưởng m&#x
EC;nh th&#x
F4;ng minh, c&#x
E1;i nh&#x
EC;n cơ b&#x
EC;nh thản, tự nhi&#x
EA;n, như hỏi &#x
FD; kiến người l&#x
E3;nh đạo một vấn đề g&#x
EC; đ&#x
F3;.Sau đ&#x
F3; t&#x
F4;i có c&#x
F4; ta về nh&#x
E0;, nhưng kh&#x
F4;ng giữ c&#x
F4; lại qua đ&#x
EA;m. L&#x
E0;m xong xuôi chuyện kia, cho c&#x
F4; ta năm trăm tệ, thả c&#x
F4; ta đi.T&#x
F4;i thừa nhận tối đ&#x
F3; lúc t&#x
F4;i gọi c&#x
F4; ta đi, &#x
E1;nh mắt lưu luyến của c&#x
F4; ta l&#x
E0;m t&#x
F4;i hơi c&#x
F3; &#x
FD; tiếc, nhưng t&#x
F4;i vẫn lạnh l&#x
F9;ng đ&#x
F3;ng sập cửa ch&#x
ED;nh, dặn ch&#x
ED;nh m&#x
EC;nh:"C&#x
F4; ta chỉ l&#x
E0; một bé đĩ" để an ủi nỗi &#x
E2;n hận cứ day dứt m&#x
E3;i trong t&#x
F4;i.Một con điếm kỳ dị. T&#x
F4;i cười đau khổ với t&#x
F4;i, trần đời n&#x
E0;y c&#x
E1;i ch&#x
F3; g&#x
EC; cũng c&#x
F3; đủ rồi, gặp c&#x
E0;ng nhiều, th&#x
EC; th&#x
E0;nh thục c&#x
E0;ng cấp tốc th&#x
F4;i m&#x
E0;.Nhưng t&#x
F4;i kh&#x
F4;ng thể ngờ rằng, trong nhì năm sau, t&#x
F4;i gặp lại c&#x
F4; ấy, v&#x
E0; hứa, bao nu&#x
F4;i c&#x
F4; ấy 2 năm, hai năm đ&#x
F3; nếu cần th&#x
EC; ở lu&#x
F4;n tại nh&#x
E0; t&#x
F4;i, mỗi th&#x
E1;ng t&#x
F4;i cho c&#x
F4; ấy hai ngh&#x
EC;n tệ.&#x
A0;&#x
A0;

12 chòm sao
Hiện đại
Ngôn tình
Cổ đại
Hiện đại
Đam mỹ
Cổ đại
Hiện đại
Đoản văn
Ngôn tình
Hệ liệt: Bảo ngọc nghìn năm

Em làm bếp tình yêu thành món canh

Em thổi nấu tình yêu thành món canh

Không gia vị, không quăng quật đường,

Nhưng nêm chút cảm xúc

Sôi trào.

Em nấu tình yêu thành món canh

Những vui buồn, đớn đau gác lại bên,

Để lửa nho nhỏ,

Rồi thưởng thức.

Em thổi nấu tình yêu thương thành món canh

Không thổ lộ, không khoa trương,

Để nhiều khi trong cô tịch,

Mình em nếm.

Em nấu bếp tình yêu thương thành món canh

Như mùi hương hoa lan xa mười vạn dặm mặc dù trời im gió

Thẩm thấu, đến và gởi lại,

Thanh thoát.

Em thổi nấu tình yêu thương thành món canh

Không dục vọng, không vật hóa học nhưng mặt đường dài,

Lo lúc trái tình yêu chín

Nơi em sẽ rộn ràng.


Advertisement

Chia sẻ:


Thích bài bác này:


Thích Đang tải...
đoản văn
Bình luận về bài viết này
Điều hướng bài xích viết
« đàng hoàng Vương kiêu ngạo – chương51
Nữ hoàng Tuyết Vân – vănán »

Trả lời bỏ trả lời


Nhập bình luận ở đây...

Điền tin tức vào ô tiếp sau đây hoặc nhấp vào một hình tượng để đăng nhập:


*

Email (bắt buộc) (Địa chỉ của người tiêu dùng được giấu kín)
Tên (bắt buộc)
Trang web
*

Bạn đang phản hồi bằng tài khoản Word
Press.com(Đăng xuất/Thay đổi)


*

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter(Đăng xuất/Thay đổi)


*

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook(Đăng xuất/Thay đổi)


Hủy bỏ

Connecting khổng lồ %s


Nhắc email khi có comment mới.

Nhắc thư điện tử khi có bài viết mới.


Δ


Hàng trong thành
Search
Thạch Bảo thành

Hi!Chào mừng những vị đồng đội gần xa đến với thành Thạch Bảo!Cái thương hiệu của nơi này đã nói lên vớ cả, vào thành này cái gì cũng không có, chỉ có bảo thạch là nhiều.

Ai nha, ta quên chưa giới thiệu. Ta là người chủ ở đây, thương hiệu ta là Thạch Bảo Vi Vi. Cụ nào, thương hiệu ta không tệ chứ?
Nga nga, vì ta vừa là sắc, vừa là hủ nên... He he, mọi người chắc phát âm ý ta rồi đúng không ạ nào?

Ha ha, ta cũng hiếm hoi lời. Tất cả vài "https://interiorhcmc.edu.vn/em-nau-tinh-yeu-thanh-mon-canh/imager_4_1584_700.jpgbảo thạch"https://interiorhcmc.edu.vn/em-nau-tinh-yeu-thanh-mon-canh/imager_4_1584_700.jpg là ta "https://interiorhcmc.edu.vn/em-nau-tinh-yeu-thanh-mon-canh/imager_4_1584_700.jpgmua"https://interiorhcmc.edu.vn/em-nau-tinh-yeu-thanh-mon-canh/imager_4_1584_700.jpg từ chỗ khác, còn sót lại đều là từ bỏ ta edit hoặc trường đoản cú ta viết, yêu cầu ta không hi vọng sẽ bị trộm mất.

Chú ý nha, bổn thành chủ tất cả cả interiorhcmc.edu.vn, facebook, gmail, yahoo, zingme, wattpad, trong cả trên diễn lũ Lê Quý Đôn cùng trang Truyện Org cũng có thể có chân yêu cầu ta không hi vọng người khác copy bài của ta!

PEACE!


Bảo ngọc bắt đầu nhập
Lịch nhập ngọc
Tháng Tám 2015HBTNSBC
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
« Th7
Lân cận
Người coi ngọc
*
Thạch Bảo Vi Vi trong nhàn hạ Vương kiêungạo
*
Bạch Vân Tử Y trong rảnh Vương kiêungạo
*
Thạch Bảo Vi Vi trong nhàn nhã Vương kiêungạo
*
Bạch Vân Tử Y trong nhàn rỗi Vương kiêungạo
*
Thạch Bảo Vi Vi trong thảnh thơi Vương kiêungạo
Bảo hộp
12 chòm sao Cổ đại tiến bộ Ngôn tình Đam mỹ Đoản văn
Trong thành có43718 viên ngọc bảo
Thạch Bảo thành
12 chòm sao
Hiện đại
Ngôn tình
Cổ đại
Hiện đại
Đam mỹ
Cổ đại
Hiện đại
Đoản văn
Ngôn tình
Hệ liệt: Bảo ngọc ngàn năm
Meta
Blog tại Word
Press.com.

Xem thêm: Hướng Dẫn 6 Cách Nấu Dầu Gội Đầu Thảo Dược Cô Đặc Đơn Giản, Cách Nấu Dầu Gội Đầu Thảo Dược Cô Đặc Đơn Giản


Trang này thực hiện cookie. Mày mò cách kiểm soát điều hành ở trong:Chính Sách Cookie
Theo dõi
Đang theo dõi
Theo dõi ngay
Đang tải Bình luận...
Thư năng lượng điện tử (Bắt buộc)Tên (Bắt buộc)Trang web
%d tín đồ thích bài xích này: